Onsdag 27. januar

Speidermøte - Risiko analyse

Vi skal gjennomføre en patruljehaik på vinter. Dette er nytt for de fleste. Forre uke gjennomførte vi en planlegging av turen. Det er oppgave 1 i "jeg er beredt" for Vandrer. I dag skal vi gjennomføre en risikoanalyse for de aktivitetene vi har planlagt for turen. Dette er oppgave 2 i "jeg er beredt merket".

Vi skal gjennomføre risikoanalyse skjema som er vedlagt. Dette vil gjerne påvirke planen også i forhold til hva som lar seg gjennomføre og hvilket utstyr som skal med. Pakkelisten må oppdateres i etterkant (Viktig).

Et av punktene som også skal dekkes er punkt 13 i "jeg er beredt"- Vis at du kjenner til hvor det kan gå snøskred, og hva du bør gjøre hvis noen blir tatt av skred. Gå igjennom dette som en del av risikoanalysen.

Punktene kvitteres ut i loggen etter endt gjennomgang.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen