Kontakt Mastra Sjøspeidergruppe

Mastra Sjøspeidergruppe
Org 995699419
V/ Tore Vareberg
Båsen 5
4152 Vestre Åmøy

Enhetsledere

Bever Koloni (1-2 klasse): Stig Even Olsen -41413752
Småspeider Flokk (3-4 klasse): Tore Vareberg- 48170872
Stifinner Tropp (5-7 klasse): Kjetil Roalsvik - 90554472
Vandrer Tropp (8-10 klasse): Einar Jørgensen-90682261

Styret

Gruppeleder
Tore Vareberg 48170872 tore.vareberg@me.com
Økonomiansvarlig
Solveig Qverneland 97068497 solveigq@gmail.com
Styremedlem / nestleder
Kjetil Roalsvik 90554472 kjetil.roalsvik@subsea7.com
Styremedlem / Speider rep.
Arne Rusten 92146079

Bålhytta "vår", denne står fritt til alle å benytte.

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen