Kontakt Mastra Sjøspeidergruppe

Mastra Sjøspeidergruppe
Org 995699419
V/ Tore Vareberg
Båsen 5
4152 Vestre Åmøy

Styret

Gruppeleder
Tore Vareberg 48170872 tore.vareberg@me.com
Økonomiansvarlig
Solveig Qverneland 97068497 solveigq@gmail.com
Styremedlem / nestleder
Kjetil Roalsvik 90554472 kjetil.roalsvik@subsea7.com
Styremedlem / Speider rep.
Erle Johanne Jensen 48446814

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen