Mastraspeiderne

Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer. Vi ønsker jo primært å jobbe med sjø / vannaktiviteter, men vi holder på med vanlige speideraktiviteter når været ikke er med oss.

1.- 2. klasse er Bevere
3.- 4. klasse går i Flokk
5.- 10. klasse er SpeiderTropp

Speidermøtene er
Bevere: Tirsdag 17.30 til 19.00
Flokk: Torsdag 17.30 til 19.30
Speider Tropp: tirsdag 18:00-20:00

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken