Mastraspeiderne

Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisste mennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer. Vi ønsker jo primært å jobbe med sjø / vannaktiviteter, men vi holder på med vanlige speideraktiviteter når været ikke er med oss.

1.- 2. klasse er Bevere
3.- 4. klasse går i Flokk
5.- 10. klasse er Speider Tropp
16-26 år - Rovere

Speidermøtene er
Bevere: Tirsdag 17.30 til 19.00
Flokk: Torsdag 17.30 til 19.30
Speider Tropp: Onsdag 17:30-19:30
Rovere : Torsdag 19:00-21:00

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen