Mastraspeiderne

Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisstemennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer. Vi ønsker jo primært å jobbe med sjø / vannaktiviteter, men vi holder på med vanlige speideraktiviteter når været ikke er med oss.

1.- 2. klasse er Bevere - Oppstart 06.09.2022
3.- 4. klasse går i Flokk
5.- 7. klasse er Stifinnere
8.- 10. klasse er Vandrere.

Speidermøtene er
Bevere: Tirsdag 17.30 til 19.00
Flokk: Torsdag 17.30 til 19.30
Stifinner: tirsdag 17.30 til 19.30
Vandrere: mandag17.30 til 19.30

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken