Enhetene i Mastra Sjøspeidergruppe

Vi startet opp Beverspeiding 06.09.2022 . Lise Marie Vareberg er enhetsleder i Kolonien. Håvard Knutsen, Tommy Lofthus og Henning Frankenberg er lederassistenter.

Bevermøter avholdes hver tirsdag mellom 17:30- 19:00. Hvis det ikke er speidermøte en tirsdag vil det stå avlyst eller ikke være oppført i programmet til Bever. Hver også observant på oppmøte sted. Dette kan endre seg etter aktiviteten som skal være for det enkelte møte. Plassering står alltid på nettsiden.

En av grunn pilarene i speiding er Patrulje systemet. Dette starter vi med forsiktig i fra Kolonien. Bevere Koloni deles inn i familier. Hver "familie" har sitt eget overhode. Patruljene er Lanterne ; Hvit, Grønn, Rød og Gul


Småspeider Flokk er for speidere i 3-4 klasse fra hele Rennesøy kommunedel. Stig Even Olsen er enhetsleder i Flokken. Patrick Harold er lederassistent. Har behov for en lederassistent til i Flokken.

Oppmøtested er Speiderkjelleren i Mosterøy Aktivitetshus. Oppmøte tidspunkt er torsdager 17:30-19:30. Programmet for Småspeider angir hvilke dager det er aktivitet på- kan være grunner til at enkelte uker ikke avholdes møter. Se også nøye på oppmøte sted, det kan være oppmøte på andre steder ved spesielle aktiviteter. Er en forhindret i å komme melder en forfall på aktiviteten via nettsiden.

Vi er Sjøspeider, nå været og årstiden er med oss kommer vi til å fokusere på det maritime. Men kommer ellers i året til å holde på med saker som tradisjonelle speidere gjør.

Det blir mer aktivitet i Flokk en det var i Bever Koloni- dette grunnet progresjon. Flere turer og gøyale aktiviteter.

Rein Bjarte Hakestad er Tropps leder i Stifinner. Rein Bjarte jobber en del offshore og når han er helt alene uten lederassistenter, vil det bli en del kansellerte møter / begrensede aktiviteter.

Oppmøtestedet er Speiderkjelleren, med mindre noe annet står på nettsiden opp oppmøtested. Oppmøtetidspunkt for ordinære møter er tirsdager fra 17:30-19:30. Viktig å melde forfall via nettsiden om en ikke kommer. Vi starter aktiviteten 17:30- Så å komme presis er egentlig for sent..

Det som skiller seg litt ut fra Småspeider er at i Troppen fokuseres det enda mer på patruljesystemet. En patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Patruljene blir ledet av en Peff- som innehar patruljeførerkurs. Vi gir speiderne muligheten til å utvikle lederegenskaper samtidig som de har det gøy. Se vedlagt patrulje inndeling, denne blir oppdatert ettersom patruljene endrer seg.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

Vandrer Tropp (8-10 klasse) er den eldste enheten vi har for tiden i Mastra Sjøspeidergruppe. Vi ønsker å fokusere på progresjon og gjøre aktiviteter som utfordrer de eldste.

Møtene er tirsdager 19:15-21:15. tiden er satt opp slik det skal klaffe med andre aktiviteter til våre speidere. Kan kombineres med fotball i forkant.

Kjetil Roalsvik er Troppsleder og Rannveig Mjelde er lederassistent.
Vandrer Troppen gjør aktiviteter som passer til alderen. Haik alene (tur med patruljen i 24 timer), litt tøffere turer, prosjekter, båtturer som er lengre enn de som Stifinner troppen har. For tiden er vi ikke mange aktive i Vandrer tropp. Ønsker derfor flere ungdomsskole speider til oss. Vi skal lage et flott opplegg. Unike muligheter til å skape mestringsfølelse og være med på opplevelser.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken