Enhetene i Mastra Sjøspeidergruppe

Beverspeiding: Lise Marie Vareberg er enhetsleder i Kolonien. Thomas Madland er lederassistent.

Bevermøter avholdes hver tirsdag mellom 17:30- 19:00. Hvis det ikke er speidermøte en tirsdag vil det stå avlyst eller ikke være oppført i programmet til Bever. Hver også observant på oppmøte sted. Dette kan endre seg etter aktiviteten som skal være for det enkelte møte. Plassering står alltid på nettsiden.

En av grunn pilarene i speiding er Patrulje systemet. Dette starter vi med forsiktig i fra Kolonien. Bevere Koloni deles inn i familier. Hver "familie" har sitt eget overhode. Patruljene er Lanterne ; Hvit, Grønn, Rød og Gul

Vi må være flere lederassistenter i Bever kolonien om vi skal ha anledning til å gjennomføre møter.


Småspeider Flokk er for speidere i 3-4 klasse fra hele Rennesøy kommunedel. Håvard Knutsen er enhetsleder i Flokken. Patrick Harold & Henning Frankenberg er lederassistent.

Oppmøtested er Speiderkjelleren i Mosterøy Aktivitetshus. Oppmøte tidspunkt er torsdager 17:30-19:30. Programmet for Småspeider angir hvilke dager det er aktivitet på- kan være grunner til at enkelte uker ikke avholdes møter. Se også nøye på oppmøte sted, det kan være oppmøte på andre steder ved spesielle aktiviteter. Er en forhindret i å komme melder en forfall på aktiviteten via nettsiden.

Vi er Sjøspeider, nå været og årstiden er med oss kommer vi til å fokusere på det maritime. Men kommer ellers i året til å holde på med saker som tradisjonelle speidere gjør.

Det blir mer aktivitet i Flokk en det var i Bever Koloni- dette grunnet progresjon. Flere turer og gøyale aktiviteter.

Kjetil Roalsvik er Tropps leder i Troppen (5-10 klasse). Rein Bjarte Hakestad, Stig Even Olsen, og Rannveig Mjelde er lederassistenter.

Oppmøtestedet er Speiderkjelleren, med mindre noe annet står på nettsiden opp oppmøtested. Oppmøtetidspunkt for ordinære møter er tirsdager fra 18:00-20:00. Viktig å melde forfall via nettsiden om en ikke kommer. Vi starter aktiviteten 18:00- Så å komme presis er egentlig for sent..

Det som skiller seg litt ut fra Småspeider er at i Troppen fokuseres det enda mer på patruljesystemet. En patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om. Patruljene blir ledet av en Peff- som innehar patruljeførerkurs. Vi gir speiderne muligheten til å utvikle lederegenskaper samtidig som de har det gøy. Se vedlagt patrulje inndeling, denne blir oppdatert ettersom patruljene endrer seg.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken