Om oss – oppstart/historie

Mastra sjøspeidergruppe ble formelt stiftet 8.mai 2010, som en lokal speidergruppe i Vesterlen krets og Norges Speiderforbund.

Opprinnelig var navnet Bru sjøspeidergruppe, da oppstarten kom som et nabolagsinitiativ fra beboere i Raunen på Bru. Bakgrunnen var å starte et aktivitetstilbud i nærområdet, med hovedvekt på friluftsliv og kreativitet. Gruppa startet opp med en Beverkoloni og en Småspeiderflokk.

Det var også på Bru speideraktivitetene var i begynnelsen, både i Raunen, og uteområde ved Bru barnehage. Etter hvert gikk gruppa til anskaffelse av seiljoller, og også båtaktivitetene hadde base i Raunen de første par årene.

Etter hvert ble det anskaffet flere båter, og også store mengder turutstyr. Behovet for både faste lokaler og en båthavn økte. Vi hadde et par sesonger base for båt- og sjøaktiviteter i Båsen på Vestre Åmøy, men materiellet ellers var spredt rundt flere steder. Dette løste seg i 2015, da vi flyttet inn i Mosterøy aktivitetshus. Dette var eldste del av Mosterøy skole, som ble overflødig da skolen utvidet. Her er foruten møte- og lagerlokaler også tilgang til både sjø og uteområde. Endelig ble alt av båter materiell samlet på et sted.

Etter som gruppa vokste etter oppstarten, fikk vi etter hvert medlemmer fra alle øyene. Siden det som startet lokalt på Bru var blitt et aktivitetstilbud for hele kommunen, endret gruppa i 2016 derfor navn til Mastra sjøspeidergruppe.

I desember 2017 ble en sammenslåing av Rennesøy Speidergruppe og Mastra Sjøspeidergruppe en realitet etter godkjenninger i respektive gruppeting. Nå er det en speidergruppe i NSF som er åpen for alle i Rennesøy kommune.

Høsten 2019 fikk vi omsider startet opp både Vandrer tropp og Bever Koloni. Vi er ikke mange Vandrere (ungdomsskole elever), noe vi virkelig håper vi får flere av. Det er først når vi blir flere vi kan gi et skikkelig bra tilbud. Bever Koloni (1-2 klasse) ble startet opp og en eventyrlig oppslutning.

Vi har en økonomi som krever at det jobbes en del dugnad for å nå våre utviklingsmål for gruppen. Vi har nå fått en slagkraftig flåte i gruppen våre. Seks A seil joller, tre mindre motorbåter, henger med 7 komplette kanoer (kommer i mars), åtte Walker Bay seiljoller (gode til å ro med også). Kronen på verket er Seilbåten SeaCub - prosjekt som vi har liggende på vent til når vi får gamle nok speidere til å sette denne i stand.

2020 hadde vi ti års jubileum, men grunnet Covid fikk vi ikke den store feiringen. Mye gøyal speideraktivitet har vi likevel fått til. Vi har aldre vært større som gruppe enn under pandemien.
Registrering av nye medlemmer

Nye speidere registreres via linken under. Ta gjerne en dialog med en av ledere først.

Årsmeldinger

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen