Om oss – oppstart/historie

Mastra sjøspeidergruppe ble formelt stiftet 8.mai 2010, som en lokal speidergruppe i Vesterlen krets og Norges Speiderforbund.

Opprinnelig var navnet Bru sjøspeidergruppe, da oppstarten kom som et nabolagsinitiativ fra beboere i Raunen på Bru. Bakgrunnen var å starte et aktivitetstilbud i nærområdet, med hovedvekt på friluftsliv og kreativitet. Gruppa startet opp med en Beverkoloni og en Småspeiderflokk.

Det var også på Bru speideraktivitetene var i begynnelsen, både i Raunen, og uteområde ved Bru barnehage. Etter hvert gikk gruppa til anskaffelse av seiljoller, og også båtaktivitetene hadde base i Raunen de første par årene.

Etter hvert ble det anskaffet flere båter, og også store mengder turutstyr. Behovet for både faste lokaler og en båthavn økte. Vi hadde et par sesonger base for båt- og sjøaktiviteter i Båsen på Vestre Åmøy, men materiellet ellers var spredt rundt flere steder. Dette løste seg i 2015, da vi flyttet inn i Mosterøy aktivitetshus. Dette var eldste del av Mosterøy skole, som ble overflødig da skolen utvidet. Her er foruten møte- og lagerlokaler også tilgang til både sjø og uteområde. Endelig ble alt av båter materiell samlet på et sted.

Etter som gruppa vokste etter oppstarten, fikk vi etter hvert medlemmer fra alle øyane. Siden det som startet lokalt på Bru var blitt et aktivitetstilbud for hele kommunen, endret gruppa i 2016 derfor navn til Mastra sjøspeidergruppe.

I desember 2017 ble en sammenslåing av Rennesøy Speidergruppe og Mastra Sjøspeidergruppe en realitet etter godkjenninger i respektive gruppeting. Nå er det en speidergruppe i NSF som er åpen for alle i Rennesøy kommune.

Enheter i Mastra Sjøspeidergruppe

Bever koloni

Vi i Mastra har hatt lang tradisjon for å ta inn Bevere (1-2 klasse). Men de to siste årene har vi valgt å ikke ha dette. Dette skyldes ene og alene at vi ikke har lederkapasitet til å gjennomføre dette.

Så frem til vi har fått en Bever leder som ønsker å fokusere på de yngste alderstrinnene, ligger dette litt på is.

Småspeider Flokk

Småspeider Flokk er for speidere i 3-4 klasse fra hele Rennesøy kommune. Kjetil Roalsvik er enhetsleder i flokken. Med seg har han flere gode assistenter ; Tone Anita Finnesand & Egil Hugsnes.

Oppmøtested er Speiderkjelleren i Mosterøy Aktivitetshus. Oppmøte tidspunkt er torsdager 17:30-19:30. Programmet for Småspeider angir hvilke dager det er aktiviter på- kan være grunner til at enkelte uker ikke avholdes møter. Se også nøye på oppmøte sted, det kan være oppmøte på andre steder ved spesielle aktiviteter.


Stifinner / Vandrer Tropp

Stifinner (5-7 klasse) og Vandrer (8-10) har vi for tiden i sammen i det som heter Tropp. Dette grunnet vi ikke har så mange i Vandrer kategorien for tiden. Dette kan endre seg at vi kommer til å skille imellom. Tore Vareberg er Tropps leder. Ståle Jensen, Einar Jørgensen og Hilde Rusten er Assistenter med lang erfaring fra Speider.

Oppmøtestedet er Speiderkjelleren, med mindre noe annet står på nettsiden opp oppmøtested. Oppmøtetidspunkt for ordinære møter er tirsdager fra 17:30-19:30.

Det som skiller seg litt ut fra Småspeider er at i Troppen fokuseres det mer på patruljesystemet. En patrulje som består av ca. 4–8 speidere. Sammen planlegger dere egne aktiviteter og turer. Dere finner ut hva dere er interessert i og vil lære mer om.

Aktivitetene for speidere fra 5. klasse og oppover foregår både i patruljen og i hele troppen. Speiderne veksler mellom å løse oppgaver og ha det gøy sammen med jevnaldrende, uten eldre ledere til stede, og å gjøre ting sammen med flere og med god veiledning fra en eller flere speiderledere. Med økende alder og erfaring, får speiderne passe store utfordringer de kan løse og lære mer av. Slik vokser selvtilliten og tryggheten på egne evner, samtidig som evnen til å samarbeide med andre og ta ansvar for seg selv og andre utvikles.

I Mastra begynner 5 klassingene med en egen "aspirant" patrulje. De øvrige speiderne i Troppen er delt inn i sine respektive patruljer. Målet er å skape flinke selvstendige individer, som kan dra på tur alene. "aspirant" paruljen får litt mer oppfølging opp imot turer.

Registrering av nye medlemmer

Nye speidere registreres via linken under. Ta gjerne en dialog med en av ledere først.

Årsmeldinger

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen