Torsdag 5. november, 17.30 - 19.30

PMR fordypningsmerke

Flagg seremoni

Vi skal over to møter nå jobbe med fordypningsmerke innen bruk av PMR(Private Mobile Radio) er en lisensfri radio. Noe vi gjerne kaller en walkietalkie.


Kravene til merket er følgende:
-Vis at du kan sende og motta med PMR-radioen.
-Vis at du kan bruke ordene DETTE-ER, OVER og SLUTT.
-Delta i en radioskattejakt med bind for øynene.

Vi skal også jobbe med det fonetiske alfabetet. Lære å bli trygge i det å kommunisere over PMR.

Lek:

Avslutnings seremoni.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken