Torsdag 3. desember, 18.30 - 20.30

Vandrer møte utsjekk av merker

Åpning. Flaggheis
Møteinnhold: Vi går igjennom målene vi hadde for de forskjellige aktiviteter.
oppsummerer sommer og høst og hvilke merker vi har gjennomført
kano
sykkel
påhengsmotor
svømming

Hvilke aktiviteter skal vi planlegge for Vinter vår 2021?

Etter som vi er de eldste speiderne forventes det av oss at vi må ha et godt innslag for jule leibålet HVA SKAL VI GJØRE?

Avslutning: Flagg ned

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen