Torsdag 15. april, 17.30 - 19.30

Ro ved Finnesand

Dagens tema - Ro i jolle.

I dag skal vi øve på det å ro i en jolle. Vi skal da være to og to i båtene og ro igjennom kanalen.

Følgende er et krav i Jungmannsmerket innen ro øvelse.

Vis at du kan ro og skåte. Vis at du kan legge til kai eller inntil større båt på en ordentlig måte, enten med robåt eller jolle. I stedet for inntil legging kan du vise at du kan ro sammen med et lag under kommando.

De som går i fjerde klasse skal få øve på fortøyning også- da de har lært seg knutene:

Fortøy en båt på en sikker og forsvarlig måte. Fortøy både med dobbelt halvstikk om egen part og med pålestikk. Lær hvilken knute du skal velge.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken