Torsdag 16. november, 17.30 - 19.30

Småspeider møte - førstehjelp

I dag skal småspeiderne øve på førstehjelp!

Programmål:
F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-12 Utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader

Vel møtt!

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen