Torsdag 5. oktober, 17.30 - 19.15

Småspeidermøte - Tur til Pilå

Værmeldingen ser bra ut, så vi drar på tur til Pilå!

Vi øver oss på å lage/varme mat på andre varmekilder enn bål (fordypningsmerke Primitiv Mat), så husk derfor å ta med kopp/skje til tomatsuppe!

Mål:
F-13 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen bruk og vedlikehold av turutstyr.
F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
K-8 Få øvelse og kunnskap innen bruk og vedlikehold av ulike redskaper..

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken