Torsdag 28. september, 17.30 - 19.15

Småspeidermøte - Mat på bål og brannvern

I dag fokuserer vi på mat på bål og brannvern ifm bålfyring

Mål som skal dekkes i dag og videre fremover ifm fordypningsmerker er:

F-11 Tilegne deg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
F-4 Tilegne deg kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
F-5Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.
K-7 Få erfaring med bruk av arbeidstegninger, oppskrifter og planleggingsverktøy
S-10 Få erfaring med bærekraftig bruk av naturens ressurser gjennom dyrking, høsting og sanking.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken