Tirsdag 24. oktober, 17.30 - 19.00

Bevermøte - Eventyr og fordypningsmerke i Omtanke og rettferdighet.

Vi leser kap. 2 av Bever eventyret og Starte på fordypningsmerke i Omtanke og rettferdighet.
Hvorfor:
For å hjelpe bevere til å tenke over hvordan de bør oppføre seg mot andre.

Bidrar til følgende mål
L-2Bli bevisst på, og utfordre, egne verdier og holdninger, og bli kjent med hva andre står for.
L-5Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.
V-5Utvikle forståelse og respekt for andres grenser og behov, og vis hensyn i kontakt med andre.
V-7Utvikle evne til empati og solidaritet.
Fremgangsmåte
1. Snakk om hva "den gylne regel" handler om og illustrer gjennom tegninger (tegn eksempler på den).
2. Tenk over hvordan det føles når ikke alle får snacks eller godteri på et møte/en tur. Bli enig med andre bevere om en mer rettferdig fordeling.
3. Lag et kort eller en liten gave til noen som trenger eller fortjener din omtanke.

Tips til gjennomføring:

Punkt 1: Spør først om noen vet hva "den gylne regel" betyr, og forklar eventuelt selv. La beverne komme med innspill og be dem om å få tegne hvordan de forsto regelen. Heng opp resultatene, og oppsummer - slik ønsker vi å oppføre oss mot hverandre i speideren også. Hvis dere har egne beverregler, er det lurt å repetere dem.

Punkt 2: På et møte kan lederen først dele ut en pakke kjeks til beverne på en måte som de opplever som urettferdig. Når de protesterer, foreslå at de selv fordeler på en mer rettferdig måte. Spør hva som er rettferdig for dem. Er det at alle får likt antall kjeks? Snakk gjerne også om hvorvidt det kan være mer rettferdig å samle og blande alt godteriet som beverne tar med seg på tur, slik at alle får smake. Hva om det hadde vært snakk om en annen og mer alvorlig situasjon? For eksempel når dere er på tur og en av beverne er veldig sliten og kald, er det riktig av lederen å gi henne/ham en kopp kakao fra sin egen termos, selv om de andre ikke får? Er det da rettferdighet eller omtanke?

Punkt 3: Snakk sammen i kolonien: Kjenner du noen som kunne trenge din omtanke? For eksempel noen som har blitt urettferdig behandlet eller fornærmet, noen de har kranglet med og vil si unnskyld til. Eller bare noen de synes fortjener en liten oppmuntring, som en sliten forelder eller en syk venn.

Når alle har funnet en person, skal de lage et hyggelig kort eller en enkel gave til vedkommende (for eksempel kongledyr, steintroll, kjøleskapsmagnet e.l.).

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen