Torsdag 26. januar, 17.30 - 19.30

Speidermøte Flokk

Tore er vikar i Flokken i dag sammen med Arne.

Det blir videre fokus på dette halvårets tema: samfunnsengasjement. Vi skal se litt inn på ulikhetene i verden og hvordan dette henger sammen.

Dette gjøres gjennom lek (med litt alvor som bakteppe).

Velkommen.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken