Torsdag 2. februar, 17.30 - 19.30

God tørn

Hei, vi skulle egentlig klarte i dag, men det ble utsatt pga uforutsette aktiviteter i Tastahallen. Vi tar det igjen 🙂 vi har og en gruppe på Facebook som heter ( småspeider flokk ) , der vi legger ut info og bilder kjekt vis foreldre legger seg til der.

Fordypningsmerket «God tørn» for flokk.
Dette gjør vi for å gjøre noe godt for andre.

Det bidrar til mål om å spre glede ved at du gjør noe uselvisk og hyggelig for andre. Det kan være venner, foreldre, besteforeldre, søsken, osv.

Du ska bli kjent med organiseringen av ulike samfunn og samfunnsstrukturer, og reflekter over hvordan samfunnet forandrer seg.

Vi skal arbeide for likeverd og forståelse mellom mennesker.

For å få dette merket må du være til hjelp og glede for et menneske som trenger deg i 1 måned. For eksempel:
besøke et aldershjem
være en hemmelig venn
være med på vedaksjon
rydde, male, bære ved, vaske og lignende hos noen som trenger det. Du kan selvfølgelig hjelpe til hjemme. Du kan starte med dette på torsdag, så går vi igjennom dette den 16 feb.

Du skal så fortelle flokken om dine opplevelser

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen