Tirsdag 7. mars, 18.00 - 20.00

Speidermøte - Tropp - Rusgift

Åpning: Flagg seremoni: Ansvarlig patrulje Hai.

Idag skal vi se litt inn på tema -Rusgift. Dette er viktig i forhold til vårt hovedtema for våren som er Samfunnsengasjement.

Lag en presentasjon som viser de skadevirkninger alkohol og narkotika påfører samfunnet og den enkelte.

Lei en film om alkohol eller narkotika. Diskuter filmen i patruljen.

Inviter (eller besøk) en representant fra en avholdsorganisasjon, en organisasjon for rusmisbrukere (Anonyme Alkoholikere e.l.), en behandlingsinstitusjon, lege, politi, eller sosialarbeider for å få vite litt om hvilke problemer alkoholmisbruk medfører for den som er misbruker.

Gå sammen to og to i patruljen og ta for dere et arbeid som blir drevet for å skape rusfri livsstil og presenter dette for resten av patruljen.

Delta i en leirbålsprat om temaet.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken