Tirsdag 21. mars, 18.00 - 20.00

Speidermøte- Tropp - Besøk Speidermuseet.

I dag skal vi besøke Vesterlen speidermuseum. Dette ligger på Røyneberg. Justerer oppmøtetiden til 18:00 - retur 20:00 slik at alle speidere rekker oppmøtestedet. Anbefaler samkjøring (avtales speidere / foresatte i mellom).

Vesterlen speidermuseum har som formål å ivareta speidingens historie, spesielt i Vesterlen krets. Historien sikres gjennom gjenstander, bilder, lyd, tekst m.m.

Mål for muséet:

- Unngå at gjenstander, historier, bilder, film m.m. forsvinner

- Registrere alt innkommet materiell

- Bevare historier ved intervjuer

- Søke samarbeid med andre speidermuseer i inn- og utland

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken