Torsdag 1. september, 17.30 - 19.30

Friluftsferdigheter, bål

Småspeiderne skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.

For småspeidere innebærer dette at de skal være med på bygging av forsvarlig bålplass og tenning av bål.
Kjenne til og følge regler for oppførsel ved bålet, og forstå hvorfor vi har disse reglene.
Vite når og hvor det er lov til å brenne bål. Det blir og pinnebrød.

Vi skal starte på fordypningsmerke for flokk.
Dette er for at speiderene skal tilegne seg ferdigheter knyttet til bruk av bål, og vite hvordan de kan bruke bålet på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

For å få dette merket må de tilegne seg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker som kan skje ved bruk av bål.
De skal få kunnskap om mat på tur, og få erfaring med matlaging på ulike varmekilder.
De skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.

Småspeiderne skal kjenne til viktige prinsipper for oppbygging, tenning og plassering av bål, og vær med på å lage et forsvarlig ildsted og et levedyktig bål.
De skal vise at de kjenner til og følger regler for bruk av bål og oppførsel ved bålet. De må tilberede turmat på bål sammen med andre småspeidere.
Kjenn til minst tre av bålets bruksområder, og prøve ut minst to forskjellige båltyper.
Sikkerhet er viktige!
Følg kravet om aktsomhet ved bruk av åpen ild i utmark. Ha en bøtte med vann tilgjengelig for slokking.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken