Onsdag 24. februar, 17.30 - 19.00

Speidervennskap

Speidervennskap

For bevere innebærer dette:
Beverne skal oppleve, og bidra til, godt samhold i enheten.

Beverne skal ta del i noe som viser beverkoloniens særpreg, for eksempel lage beverhaler med navn og lære seg beversangen.

I dag skal vi lage bever haler med navn.

Blir vi for mange blir det noe annet pga. smittevern.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen