Torsdag 18. februar, 17.30 - 19.30

Speidermøte - Fuglekasse

Oppstart - Flaggseremoni
I dag skal vi gjøre noe nyttig for naturen. Lære å bruke hender til å lage noe.

Vi småspeidere skal ta litt ansvar for småfuglene. Vi skal lage fuglekasse som vi senere skal sette ut i naturen. Vi har allerede satt ut flere kasser på Line og skal fortsette med dette. Montering på Line skjer i mars- da skal vi renske de vi har hengt opp også.

I dag er det montering av kasser. Hver speider skal lage sin kasse. Alle speidere vil få utdelt sine egne materialer, som de skal sammenstille etter en arbeidstegning. Disse skal beises og gjøres klare til montering.

I dag kan speidere ta med egen hammer om de har (sett på navnelapp).

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken