Torsdag 26. november, 18.30 - 19.30

Digitalt møte - Jungmann

Vi fortsetter med digitalt speidermøte og fortsetter med Jungmann.

Håper alle kan være med på møtet. Dette gikk greit med de som møtte opp forrige uke. Pass på at dere har oppladet utstyr til møtet. Vi bruker "mute" knappen når vi ikke snakker, ellers blir det mye støy på linjen.

Vi skal gjennomføre en kahoot, det det blir litt spørsmål og en del læringer om sjøvettreglene. Vi har gjennomført nødsituasjoner og forebygging av brannombord i båt. Sjøvett og sjøveisreglene er også en viktig del av det å være en Jungmann.

1. Tenk sikkerhet
-Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
2. Ta med nødvendig utstyr.
-Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
3. Respekter vær og farvann
-Båten må bare benyttes under egnede forhold.
4. Følg sjøveisreglene
-Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
5. Bruk redningsvest eller flyteplagg
-Det er påbudt å ha på seg flyteutstyr om bord i fritidsbåter under 8 meter. Fritidsbåter f.o.m. 8 meter skal ha egnet flyteutstyr til alle om bord.
6. Vær uthvilt og edru
Promillegrensen er 0,8 når du fører fritidsbåt under 15 meter.
7. Vis hensyn
-Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken