"Fondet for tildeling av midler til unges deltakelse på Nordisk Gaffelriggseminar"

.

Fondet har som formål å støtte videreføringen av fartøyvern og kystkulturhistorie, spesielt sjømannskap, blant unge gjennom deltakelse på Nordisk Gaffelriggseminarer.

Ved å engasjere unge mennesker og få de interessert i tradisjonelle fartøyer sikrer vi at denne verdifulle arven ikke går tapt, men bevares og utvikles i nye generasjoner.

Deltakelse på Nordisk Gaffelriggseminar gir unge muligheten til å lære fra erfarne seilere, bygge nettverk og oppdage eksisterende kompetanse innen feltet. Dette er avgjørende for å opprettholde interessen og kunnskapen om fartøyvern, seiling, sjøliv og kystkultur blant unge i aldersgruppen fra videregående til slutten av 20-årene .

Midlene vil utelukkende benyttes til å dekke mesteparten av deltakeravgiften til norske ungdommer under 30 år. Så økonomien ikke begrenser deres mulighet til å delta på arrangementet.
Så snart fondet får tildelt midler, vil det bli mulig å søke dekning av 80% av deltakeravgiften.

Å muliggjøre deltakelse på Nordisk Gaffelriggseminar vil bidra til at ungdommene får tilgang til viktig kunnskap og erfaring innen fartøyvern og sjømannskap.

Fondet er formelt underlagt Mastra Sjøspeidergruppe, som er representert i styret i fondet.
Det er en frivillig organisasjon tilknyttet Norges Speiderforbund og Nettverk for sjøspeiding, hvor vi har overlappende visjon om å videreformidle kulturarv og sjømannskap til ungdommer.

"Fondet for tildeling av midler til unges deltakelse på Nordisk Gaffelriggseminar" har en egen uavhengig økonomi inkludert regnskap og revisor.

Og eget styre.
Som består av følgende medlemmer:
- Gry Evensen. Er bl.a. s​​​​​tyreleder i "Venneforeninga til Brødrene af Sand", jakt / Ryfylkejekt. (https://ryfylkemuseet.no/om-museet/venneforeiningar/). D5L sertifikat.
Til daglig: Assisterende Fylkesberedskapssjef, Statforvalteren i Rogaland.
- Erling Reilstad. Initiativtaker til fondet. Frivillig koordinator i Restauration Venneforening (www.restauration.no). Til daglig: prosjektingeniør hos Håland Instrumentering AS. LinedIn: https://www.linkedin.com/in/erling-reilstad-32507323/
- Tore Vareberg. Styrets leder / Gruppeleder i Mastra Sjøspeidergruppe. Enhetsleder for Rover gruppen i Mastra Sjøspeidergruppe. Til daglig: Plattformsjef Skarv FPSO, AkerBP.
- Simen Askeland Larsen. Lærling og deltidsjobb som bl.a. fisker og på oppdrettsanlegg. Medlem i Mastra Sjøspeidergruppe i svært mange år.

Revisor for fondet:
Ola Jelsa. Styremedlem i "Venneforeninga til Brødrene af Sand", Ryfylke-jekt. D5L sertifikat.
Til daglig: Økonomisk rådgivar og Statsautorisert rekneskapsførar, Suldal Økonomi & Rådgivning AS (https://www.suldalokonomi.no/tenester)
.

.

.

Nordisk gaffelrigg seminar

.

.

.

Bilde: Fra Hardanger Fartøyvernsenter nettside om Nordisk Gaffelriggseminar - https://fartoyvern.no/gaffelriggseminar/

Bilder fra 2023 Nordisk Gaffelriggseminar i Grimstad, Norge

Bilder fra 2022 Nordisk Gaffelriggseminar Middelfart i Danmark:

.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken