Onsdag 17. februar, 18.30 - 20.30

Vandrer patrulje møte

Åpning: 18:30-18:40
Vi kikker på merke klatring.18:40-19:00
1.Patruljen lager en plan
2. Fordele oppgaver.
3. avtale neste gang det skal jobbes videre med dette

Knuter 19:00-20:00
1. spleising husk hjemmearbeid
2. dagens knute

Avsluttning

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen