Onsdag 25. november, 17.30 - 19.00

Bål, effektiv og trygg bruk av bål.

Tilegne deg kunnskap og ferdigheter innen bruk av bål og åpen ild.

For bevere innebærer dette:

Kjenne til og følge regler for oppførsel ved bålet, og forstå hvorfor vi har disse reglene.

Hjelpe til med å lage et bål, og kjenne til hva som får bålet til å brenne.

  • Speiderkjelleren
  • Stig Even, 41413752
  • Klær etter været og speiderskjerf.
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen