Torsdag 4. april, 20.00 - 21.30

Informasjonsmøte med Beverforeldre

Vi ønsker foreldre til alle høstens første og andre klassinger i Rennesøy kommune velkommen til et møte om oppstart av Bever Koloni til høsten 2019.

Vi i Mastra Sjøspeidergruppe har pr dagsdato ingen Bever Koloni 1&2 klasse. Vi har hatt dette før, men grunnet leder mangel, har dette blitt nedprioritert. Vi har hørt at det er svært mange som ønsker dette velkommen igjen. Det er vi også klare for i Mastra også. Vi har flotte omgivelser og et supert tilholdssted på Mosterøy.

For de som ønsker å delta på dette informasjonsmøtet, ta gjerne å meld dere på (nederst på nettsiden) for å ha en oversikt over forventet antall.

Fint om dere foreldre sonderer litt i terrenget for hvilke dager som eventuelt kan passe for bever aktivitet. Flokk (3-4 klasse) har møter på torsdager & Tropp (5-10 klasse) har møter på tirsdager.

Vi er nødt til å ha en leder og flere assistenter om vi skal få dette til å fungere.

  • Speiderkjelleren, 20.00
  • Tore, 48170872
  • Torsdag, 4. april
  • Meld deg på
  • Påmeldte:
Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen