Tirsdag 2. april, 17.30 - 19.30

Speidermøte - Speidere på flukt

Vi ser litt inn på Speideraksjonen. Setter oss inn i hvorfor vi skal gjennomføre denne tradisjonen.

Pengene vi speidere samler inn til årets aksjon går til Flyktninghjelpens arbeid for at barn og unge i flyktningeleirer i Tanzania skal få utdanning.

Speidere i Norges speiderforbund hjelper hvert år barn og ungdom andre steder i verden gjennom Speideraksjonen. De innsamlede midlene går til Flyktninghjelpen, og samarbeidet startet i 2003.

Speideraksjonen er en årlig innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Siden samarbeidet startet i 2003 har speiderne samlet inn over 14 millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt.