Tirsdag 2. april, 17.30 - 19.30

Speidermøte - Speidere på flukt

Åpning: Flagg seremoni gjennomføres av Gull kaninene i dag

Flagg sang:
Fold deg ut, vårt frihetsmerke, fagre norske flagg.
Under deg vi vokser sterke frem til frihetsdag.
Under deg på fredens bane vil vi stevne frem.
Under deg vår hedersfane, slå for frihet, hjem.

Fold deg sammen under sangen, fagre norske flagg.
Hjelp oss at vi under gangen blir et virksomt lag.
Signe du oss i vårt yrke, viljen bli som stål,
der kan gi oss kraft og styrke til å nå vårt mål.

Dagens tema:
Vi ser litt inn på Speideraksjonen. Setter oss inn i hvorfor vi skal gjennomføre denne tradisjonen.

Pengene vi speidere samler inn til årets aksjon går til Flyktninghjelpens arbeid for at barn og unge i flyktningeleirer i Tanzania skal få utdanning.

Speidere i Norges speiderforbund hjelper hvert år barn og ungdom andre steder i verden gjennom Speideraksjonen. De innsamlede midlene går til Flyktninghjelpen, og samarbeidet startet i 2003.

Speideraksjonen er en årlig innsamlings- og informasjonskampanje som Norges speiderforbund arrangerer i samarbeid med Flyktninghjelpen. Siden samarbeidet startet i 2003 har speiderne samlet inn over 14 millioner kroner til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt.

Gullkaninene forbereder dagens lek: Vi har mange forslag til leker laminert og klart i kjelleren.

NB:
De som har meldt seg på sommerens kretsleir skal ha et eget planleggingsmøte i dag. Da skal vi gå igjennom hvilket eventyr vi skal ha som tema og hvilke aktiviteter som passer inn til dette eventyr tema. Se vedlegget som er knyttet opp imot leir aktiviteten. Viktig at de som skal være med melder seg på nå.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen