Torsdag 7. mars, 17.30 - 19.30

Rydde skog på Bru

Vi jobber med sag & øks. Vi sager, hogger & kviste trær I skogen.

Vi tenner bål og griller pålser:-)

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen