Lørdag 4. mai, 11.30 - 14.00

Loppemarked i Mastrahuset- håper alle speidere har anledning til å være med

Holder loppemarked i Mastrahuset med auksjon, kafe og loddsalg for å samle inn penger til kanoer.

Håper alle speiderne stiller for å hjelpe til og det er bra om noen fler foresatte har anledning til å fredag/ lørdag.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen