Lørdag 4. mai, 11.00 - 16.00

Loppemarked i Mastrahuset

Vi skal avholde et loppemarked i Mastrahuset. Dette for å samle inn penger til kanoer. Vi ønsker å kjøpe en tralle med kanoer som vi kan benytte hos oss. Da er det vikitg å jobbe for å få de nødvendige midlene.

For klargjøring & gjennomføring trenger vi hjelp fra speidere og dere supre foresatte.

Vennligst meld dere på med skjema nedenfor.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen