Lørdag 4. mai

Loppemarked !!!

Vi skal avholde et loppemarked i Mastrahuset. Dette for å samle inn penger til kanoer. Vi ønsker å kjøpe en tralle med kanoer som vi kan benytte hos oss. Da er det vikitg å jobbe for å få de nødvendige midlene.