Tirsdag 12. mars, 17.30 - 19.30

Patruljemøte - Pioneringsprosjekt

Patrulje Falk - Arne har ansvaret for åpningsseremoni: flaggheising og flaggsang i dag.

Hver patrulje setter i gang med sine egne pioneringsprosjekt. Dette er patruljemøter hvor Peff og Peff ass forbereder oppgavene til sine patruljer.

De fleste patruljene har laget en modell av hva de skal lage.

Pink Dragon: Skal pionere en gyngehest.
Ørn: Skal pionere en katapult. Stor prosjekt som nok krever litt innsats ut over speidermøtet.
Falk: Skal pionere en bord med sitteplass.
Gull kaninene: Skal pionere et utkikkstårn.


Se tipps på nettsiden som er linket opp nederst. Her er det hvordan vi skal benytte de ulike typene surringer.

I dag er det flere av de faste ledere som ikke er til stedet, da er det veldig viktig at peff/peff as er med å ta ansvar for eget prosjekt og patrulje.

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen