Torsdag 16. februar, 17.30 - 19.30

Firsypningsmerke stjernekikker


Fordypningsmerke "Stjernekikker" for flokk.

Soeidernw sjal utvikle forståelse for friluftslivets verdier og betydning for samfunnet.

Oppleve stemninger og skjønnhet i naturen, både alene og sammen med andre.

Tilegne seg naturkunnskap.

Soeiderne må vise at de kjenner navn på minst tre stjernebilder, finn dem på himmelen og kjenne til hvorfor de ser ut og heter som de gjør.

De skal vise at de kan finne Nordstjernen og vet hvilken betydning den hadde for navigasjon i gamle dager.
1
Tegn eller lag en enkel modell av solsystemet.
Forklar hvordan jorda beveger seg og hvordan dette påvirker lengden på dag og natt og skiftende årstider

Annonse
Hjelp oss med grasrota andelen