Tirsdag 7. februar, 18.00 - 20.00

Speidermøte - Tropp- Brannvern

Vi går igjennom Jeg er Beredt aktiviteter for Tropp:

Stifinner:
-Finne ut hva som er de vanligste årsakene til boligbrann.

-Finne ut hvordan dere kan unngå at det utvikler seg en boligbrann hjemme hos deg.

-Vise at du kan bruke enkelt brannslukkingsutstyr.

Vandrer:

-Vise at du kan angi din posisjon på kartet slik at andre kan finne deg ved en evt ulykke. Ta med mobil i dag.
-Vise at du kan vurdere egen og andres sikkerhet ved en ulykke.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken