Tirsdag 29. november, 17.30 - 18.45

Bevermøte - Førstehjelp

Åpnings seremoni: Beversangen

Hvordan vet du om noen trenger hjelp? Vi går igjennom fordypningsmerket for førstehjelp.1: Vis at du kan nødnumrene og vet hvordan du kan skaffe hjelp ved en ulykke.

2: Vis at du kan behandle små sår og sette på plaster, og forklar hvorfor vi gjør det.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken