Torsdag 8. september, 17.30 - 19.30

Førstehjelp

Småspeiderne skal utvikle/vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
For småspeidere innebærer dette at dem skal vurdere om en person trenger hjelp, og vise hvordan de skaffer hjelp. Vite hva de skal si når de ringer et nødnummer. Vise hvordan de kan behandle enkle skader og sår som oppstår på tur og hjemme, for eksempel kutt i fingeren, små brannsår, lett frostbitt eller lignende.
Kunne sørge for frie luftveier og legge den skadde i sideleie, og vite hvordan og hvorfor sideleie brukes.

Fordypningsmerke "Førstehjelp" for flokk.
Lære og øve på grunnleggende førstehjelpsferdigheter med småspeidere.

Småspeiderne skal tilegne seg kunnskap og erfaring innen forebygging av skader og ulykker.
De skal utvikle og vedlikeholde ferdigheter innen førstehjelp og håndtering av ulykker og skader.
De skal delta i en førstehjelpsøvelse der de viser at de kan vurdere om det er trygt å hjelpe.
Vise at du kan undersøke ved hjelp av huskeregelen BLÅ.
Vise at du kan skaffe hjelp og hva du skal si når du ringer nødnumrene.
Stanse en liten blødning og behandler småskader.
Vise at du kan sørge for frie luftveier og legge pasienten på siden.
Ha kjennskap til hvordan du kan forebygge frostskader og nedkjøling.
Sammen med de andre hjemme undersøke hvilket førstehjelpsutstyr dere har hjemme og i bilen.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken