Tirsdag 19. oktober, 17.30 - 19.30

HLR dagen - tren livreddene førstehjelp

I dag skal vi trene på HLR. Vi har leid inne "anne" dukker og skal trene på livreddende førstehjelp.

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken