Onsdag 7. april, 18.30 - 20.30

Vandrer møte

Vi starter med Matrosmerke
Vi går igjennom flagg ombord og det som følger med dette
Redegjøre for prinsippene for sikker fortøyning

Alle møter i speidersjerf og sjorte

Annonse
Gabbas - den gode, gamle slakterbutikken